Featured

Ønsker du at vide mere om et forældrekøb, og hvilke muligheder det giver dig?

Flere og flere forældre og voksne børn vælger løsningen med et forældrekøb, når barnet skal flytte hjemmefra. Dette ses hvert år og særligt i de større, danske byer som København – og hovedstadsområdet generelt – samt Aarhus, Odense og Aalborg.

Det er i de typiske universitetsbyer, hvor unge mennesker rejser til for at læse. Her er priser på lejeboliger som regel meget dyre, udbuddet af ledige ledigheder er begrænset og den unges økonomi som hovedsageligt består af SU, er ikke stor. Derfor er et forældrekøb en god mulighed, som kan løse mange problemer i forhold til boligsituationen.

Hvis du ønsker mere vished eller rådgivning i forbindelse med et forældrekøb, kan du med fordel besøge følgende hjemmeside: https://www.nemadvokat.dk/blog/bolighandel/hvad-er-et-foraeldrekoeb/.

Hvad er et forældrekøb?

Et forældrekøb omhandler at forældrene køber en lejlighed til deres barn, som skal flytte hjemmefra. Der kan både være tale om en andelslejlighed og en ejerledighed. Når købet af lejligheden er gennemført, lejer forældrene således boligen ud til deres barn. Det er dermed også forældrene, der bliver barnets udlejer.

Det er forældrene, der kan sætte rammen for, hvad lejen på boligen skal være. Den skal dog overholde reglen for, hvad en minimumsleje er. Det betyder også, at mange unge mennesker – typisk studerende i de større byer – får attraktive boligforhold og økonomiske fordele, der bidrager til stabilitet i hverdagen. 

Nogle unge mennesker vælger desuden også at blive boende efter deres tid som studerende – og ellers er det ganske almindeligt, at forældrene vælger at sælge boligen igen. 

Hvis du overvejer et forældrekøb, skal du gøre dig overvejelser omkring, hvor boligen skal ligge henne. Det skyldes, at det ikke er alle hverken ejer- eller andelsforeninger, der vil tillade et forældrekøb. Derfor anbefales det, at du læser grundigt op på reglementet for den pågældende forening og ser hvilke bestemte vedtægter, de har.

Hvorfor kan et forældrekøb være en god idé?

Et forældrekøb behøver ikke kun at komme barnet – som er flyttet hjemmefra – til gode. Det kan også gavne forældrene. Købet af boligen kan nemlig fungere som en investering, der i sidste ende kan give et fordelagtigt afkast. Det kan eksempelvis være at boligens værdi stiger i den årrække, som dit barn er bosiddende i boligen. Det ses typisk i de større byer såsom Aarhus og København, hvor efterspørgslen på boliger er enorm stor.

Når efterspørgslen stiger i sådan en grad, vil det også automatisk have en positiv effekt på lejlighedens prismæssige værdi. Disse stigninger i boligens værdi ses også i byer som Odense og Aalborg – dog i en noget mindre grad, men generelt set er boligpriserne i disse to byer også lavere end hovedstaden og Aarhus. 

En god investering

At købe en lejlighed til sit barn kan dermed være en god investering, der kan fungere som en slags opsparing. Det ses ofte at flere vælger at sikre deres pension på denne måde. Det skyldes, at denne måde sommetider giver et større afkast.

Du kan altid forhøre dig om dine muligheder og se, hvordan du får de bedste kort på hånden.